OWG

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

REKLAMACJE I GWARANCJE


 1. Warunki gwarancji
  • Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili dostarczenia produktu dla Dystrybutora/Klienta i/lub uiszczenia przez niego pełnej ustalonej wcześniej wartości produktu,
  • Standardowy okres gwarancji produktu wynosi 24 miesiące. Dodatkowy okres może zostać ustalony indywidualnie z Dystrybutorem/Klientem i zależy od rodzaju i specyfikacji produktu,
  • Gwarancją jest objęty cały produkt (wszystkie jego elementy zewnętrzne i wewnętrzne),
  • Gwarancją są objęte wszelkie wady montażowe, elektroniki, mechaniki i elektryki produktu,
  • Utrata w okresie gwarancji więcej niż 20% początkowej zdolności produktu, jest uważana za wadę i podlega reklamacji,
  • Działanie produktu inne niż opisane w Specyfikacji Technicznej produktu, jest uznawane za wadę,
  • Dystrybutor/Klient może wydłużyć okres gwarancji o kolejne lata po uiszczeniu ustalonej kwoty za przedłużenie okresu gwarancji.
 2. Postępowanie gwarancji
  • Zgłoszenie awarii produktu powinno nastąpić natychmiast po zauważeniu usterki i mieć charakter oficjalny (forma pisemna – mailowa) z jak najdokładniejszym opisem objawów uszkodzenia,
  • W przypadku zasadnej reklamacji, czas usunięcia usterki wynosi 20 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia produktu do serwisu,
  • W przypadku dostarczenia produktu wraz z usługą montażu koszty związane z jego demontażem jak i odsyłką na serwis ponosi WANO Solutions,
  • W przypadku dostarczenia produktu bez usługi montażu koszty związane z jego zdemontowaniem jak i odsyłką na serwis ponosi Dystrybutor/Klient,
  • Koszty odsyłki produktów po serwisie gwarancyjnym ponosi WANO Solutions, nie zależnie czy produkt był dostarczony z montażem jak i bez niego,
  • W przypadku zasadnej reklamacji, czas usunięcia usterki wynosi 20 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia produktu do serwisu,
  • Wszelkie awarie będą usuwane przez WANO Solutions produktu (serwis) w sposób gwarantujący przywrócenie sprawności produktu sprzed wystąpienia awarii,
  • W przypadku braku technicznych możliwości przywrócenia sprawności produktu do stanu sprzed wystąpienia awarii, produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad,
  • Gwarancja zostaje przedłużona na uszkodzony element o czas naprawy tego elementu. W przypadku konieczności wymiany całego produktu na nowy, WANO Solutions udziela na produkt pełnego okresu gwarancji.
 3. W przypadku zasadnej reklamacji, koszty transportu od i do Klienta, ponosi Dostawca.
 4. WANO Solutions nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane:
  • Niewłaściwą eksploatacją, w tym zastosowanie produktu w innym urządzeniu niż dla niego przewidziane,
  • Zalanie płynami, zachlapanie (ślady rdzy wewnątrz produktu, rdza na obudowie produktu, zwarcie spowodowane zalaniem,
  • Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją (odkształcenia obudowy, oberwania, odłamania elementów złącznych itp.).
  • W przypadku zaniedbania ładowania produktu rzadziej niż raz na 90 dni, w przypadku nie naładowania w czasie 48h od chwili pełnego rozładowania,
  • Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnych prób naprawy i/lub wymiany elementów złącznych
 5. Gwarancja traci ważność, gdy do ładowania produktu służyła inna ładowarka niż zalecona przez Producenta.
 6. Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia plomb zabezpieczających, prób samodzielnego otwierania produktu.
 7. WANO Solutions nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe podczas transportu.
 8. WANO Solutions nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu w skutek działanie sił wyższych: pożar, gradobicie, powódź, burze, brud, szkody wywołane przez zwierzęta, nastawienie na działanie pola elektromagnetycznego itp.
 9. Gwarancja traci ważność w przypadku zaniedbań w poprawnej eksploatacji:
  • Jeżeli produkt był używany w temperaturze powyżej 55º C,
  • Jeżeli produkt była przechowywany dłużej niż 90 dni w temperaturze powyżej 40º C.
 10. Utrata w okresie gwarancji mniej niż 20% zdolności produktu nie jest uznawane za wadę.
 11. Początkowa pojemność produktu wynosi +/-3% jej wartości i jest to stan naturalny, nie uznawany za wadę.
 12. Za wadę nie jest uznawana utrata estetyki produktu (rysy na lakierze) wynikające z eksploatacji, otarcia spodu i krawędzi produktu, oraz inne uszkodzenia natury estetycznej, nie mające wpływu na funkcjonalność i bezpieczeństwo eksploatacji produktu. Działania Gwarancyjne ograniczają się do kosztów naprawy wadliwego produktu, lub w szczególnych okolicznościach jego wymiany. Dostawca nie ponosi kosztów związanych z innymi uszkodzeniami spowodowanymi bezpośrednio lub pośrednio przez wadliwie działający produkt. Wszelkie roszczenia nie ujęte w powyższej Gwarancji, podlegają ogólnym warunkom prawnym wynikającym z Kodeksu Cywilnego.

 

ZWROTY


  1. Zwroty produktów lub części będą akceptowane tylko w poniżej opisanych sytuacjach:
   1. Nie są zgodne z umową lub posiadają wady fabryczne,
   2. Wskazane jako nieodpowiednie dla pozostałej części instalacji i nie pasują do siebie pod względem konstrukcyjnym i systemowym,
   3. Wykazują oznaki złego stanu na skutek błędów konstrukcyjnych lub błędnie dobranych komponentów,
   4. Za zgodą WANO Solutions po indywidualnej ocenie przyczyny zwrotu.
  2. Zwrotu można dokonać maksymalnie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania produktu.
  3. Po otrzymaniu zwracanego produktu WANO Solutions deklaruje się wystawić fakturę korektę i dokonać zwrotu pieniędzy lub wymienić towar na inny.

 

PRAWA WŁASNOŚCI


 1. WANO Solutions zastrzega sobie prawo własności swojego towaru, aż do chwili całkowitej zapłaty przez Dystrybutora/Klienta za dostarczony towar.
 2. Towar może być odsprzedany tylko w ramach działalności gospodarczej Dystrybutora/Klienta.
 3. Wszystkie materiały reklamowo-ekspozycyjne przekazane przez WANO Solutions podlegają zwrotowi z chwilą wstrzymania współpracy handlowej.

 

 

×

Zapytaj o produkt